Echipa, unitatea de bază a organizațiilor, face diferența dintre o companie puternică și una fără succes. Noile cerințe ale presiunii pieței globale și dezvoltarea tehnologiilor prezintă provocări în adaptabilitatea și flexibilitatea echipelor, iar modul în care acestea acționează poate conduce la creșterea eficienței și eficacității.

Echipele sunt formate dintr-un număr variabil de membri care provin din medii diverse și cu credințe diferite, iar procesul de a-i pune să lucreze împreună poate fi provocator pentru companie. Atunci când membrii echipei învață să se perceapă ca un grup, să lucreze uniți, interdependent și eficient, presum și să se susțină reciproc pentru atingerea obiectivelor, performanța și productivitatea cresc.

Tehnicile folosite în programul de dezvoltare a competențelor, deprinderilor și abilităților, dezvoltat de Smart Coach Us, oferă cadrul de a crește satisfacția profesională, motivația membrilor și de a mări productivitatea și performanța echipei. Programul este personalizat în urma cunoașterii directe a organizației și a provocărilor cu care se confruntă echipa.

Abordarea propusă pentru lucru în echipă presupune:

 • Recapitularea constantă a obiectivelor;
 • Examinarea atentă a mediului înconjurător;
 • Conștientizarea modului de funcționare a echipei;
 • Creativitate, flexibilitate și promptitudinea în fața schimbării;
 • Toleranța ambiguității și a diferenței în echipă;
 • Promptitudinea de a accepta nesiguranța odată cu schimbarea.

 

Beneficii pentru echipă:

 • Participarea la activitatea de grup pentru găsirea soluțiilor creative la situațiile problemă;
 • Comunicarea directă;
 • Integrarea în echipă;
 • Negocierea și stabilirea obiectivelor;
 • Planificarea și coordonarea sarcinii;
 • Solicitarea și acordarea ajutorului;
 • Dezvoltarea gândirii strategice;
 • Rezolvarea conflictelor și controlul impulsivității;
 • Monitorizarea performanței și acordarea feedback-ului.

 

Beneficii pentru companie:

 • Dezvoltarea unei echipe performante;
 • Consolidarea echipei și menținea unui mediu de lucru stimulant, sigur și pozitiv;
 • Formarea liderilor eficienți în conducerea echipelor;
 • Creșterea eficienței, implicit a productivității.

 

Mijloace, materiale și intrumente de instruire folosite:

 • Activitate individuală și în echipă, jocuri de rol, jocul liderilor, discuții de grup, exerciții de ascultare activă;
 • Strategii de realizare creativă a obiectivelor (vizionarul, realistul-planificatorul, criticul);
 • Teste pentru dezvoltarea gândirii organizatorice, de planificare, strategice, capacitate de analiză și sinteză;