Descrierea metodei Feuerstein

Reuven Feuerstein, psiholog și pedagog israelian, născut în România, la Botoșani, în 1921 (decedat în 2014, Israel, Ierusalim). Aportul său fundamental este elaborarea conceptului că inteligența este plastică, nu fixă, așadar poate fi învățată (capcitatea de transformare cognitiv structurală).

În calitate de psiholog investit de Guvernul Israelian pentru a contribui la rezolvarea problemei de integrare socială și culturală a sutelor de persoane defavorizate, după cel de-Al Doilea Răzoi Mondial, printre care și copii supraviețuitori ai Holocaustului, Feuerstein a elaborat Programul de Îmbogățire Instrumentală (Instrumental Enrichment Program, IEP), extins pe o durată de 3 ani și destinat tinerilor de peste 9 ani. Programul cuprinde 14 „instrumente independente de conținut”, prin care copiii și pedagogii își pot dezvolta funcții cognitive (memorie, raționament, atenție) și dobândi deprinderi de învățare eficientă. Fiecare instrument se concentrează pe o funcție cognitivă specifică și oferă preachizițiile pentru a aprofunda și dezvolta capacitățile cognitive necesare pentru rezolvarea unor sarcini.

Reuven Feuerstein susține că inteligența este o energie caracterizată prin plasticitate, fiind „tendința unui organism de a se modifica pe sine însuși când se confruntă cu nevoi de adaptare prin crearea unui raport între diferite contexte de viață”, iar oamenii au un potențial de schimbare, sunt modificabili, dacă li se oferă șansa interacțiunii favorizante. Categoriilor vulnerabile de copii din sistemul educativ li se oferă șanse de adaptare socială.


Obiectivele metodei Feuerstein

 • Atingerea de către individ a nivelului de conștientizare și control al abilităților cognitive și comportamentale proprii;
 • Dezvoltarea capacității de învățare autonomă, nu de a furniza cunoștințe și abilități noi;
 • Deblocarea potențialul copilului, dezvoltarea de deprinderi de interacțiune socială, sprijinirea copilul pentru a reflecta și a deveni conștient de procesele cognitive pe care le activează atunci când se confruntă cu o problemă sau o situație neprevăzută.
 • Creșterea competențelor mediatorului (educatorului) care poate oferi copiilor experiențe de viață semnificative pentru creșterea cognitivă.

Cum funcționează metoda

Metoda este flexibilă și permite aplicarea în diferite domenii. Eficientă pentru îmbunătățirea capacităților mentale ale tinerilor și adulților, metoda este folosită în mediul educațional (universitar și preuniversitar), în domeniul pedagogiei speciale (recuperarea persoanelor cu probleme de integrare socio-culturală), domeniul educației adulților (întreținerea capacităților mentale a persoanelor în vârstă) și al formării continue (calificarea profesională a personalului din domeniul productiv).

Modalitatea principală a metodei presupune restructurarea cognitivă a subiectului, prin intermediul căreia se obțin schimbări în celelalte subsisteme: comportamental, emoțional, motivațional etc, prin implicarea subiectului în exerciții comportamentale specifice. De exemplu, în cazul fobiilor, pentru eficiența restructurării cognitive subiectul se expune direct și la situația cauzatoare.

Metoda dezvoltă capacitatea individului de adaptare la contexte noi și complexe și de a învăța să învețe (învățare autonomă). Prin sarcinile construite, elevii descoperă singuri răspunsuri, pe care nu le-au învățat anterior. În timpul sesiunilor, un mediator certificat conduce cursanții prin sarcini cognitive cu o complexitate graduală și lucrează împreună la rezolvarea sistematică a problemei.

Aplicarea metodei poate fi răspunsul la problemele care decurg din schimbările inevitabile în conținutul și scopul educației, fiind necesară o transformare a sistemului educațional, a modului de gândire și de lucru al cadrelor didactice, dar și îmbunătățirea capacității de învățare a copiilor.

Metoda Feuerstein cuprinde instrumente, materiale bine definite și strategii precise de utilizare a acestora pentru a asigura coerența în acțiunea desfășurată de specialiști.

Exercițiile, pe format de hârtie+creion, sunt grupate în instrumente de lucru, iar fiecare instrument este orientat, în principal, spre o funcție cognitivă, cu implicații și în alte funcții. Aplicabile în toate situațiile educaționale și în viața de zi cu zi, exercițiile sunt un mijloc spre funcțiile cognitive care trebuie îmbunătățite sau dezvoltate. Evoluția cursantului este monitorizată permanent, prin folosirea instrumentelor cu dificultate progresivă.

Instrumentele motivează copiii și adulții pentru efectuarea exercițiilor și a activităților de gândire, iar scopul este crearea nevoii intrinseci de a folosi modalități intelectuale superioare în rezolvarea problemelor școlare și sociale. Prin activitatea intelectuală autonomă, crește gradul de independență al copilului, iar acesta își va schimba percepția despre sine ca personalitate cognitivă de sine stătătoare.


Instrumentele Programului de Îmbogățire Instrumentală Feuerstein (IE)

 1. Organizarea punctelor – Proiectarea unor relații virtuale pentru găsirea de modele specifice (figuri geometrice simple și complexe), prezentate într-un nor de puncte, potrivit unor reguli precise;
 2. Orientarea spațială I – Învățarea utilizării unui sistem relativ și stabil de indicatori de organizare spațială și a unui cadru necesar raportării criteriilor spațiale de referință;
 3. Confruntări (Comparații) – Învățarea utilizării unui sistem de criterii pentru comparația obiectelor, imaginilor, noțiunilor etc;
 4. Percepția analitică – Învățarea categorizării obiectelor potrivit criteriilor alese, pe baza caracteristicilor comune;
 5. Imagini – Analiza unor istorii ilustrate, în care este descrisă o situație problemă; analiza ilustrațiilor va duce la ordonarea temporală a imaginilor prezentate și alcătuirea ipotezelor despre soluțiile posibile;
 6. Orientare spațială II – Utilizarea unui sistem stabil de indicatori spațiali, care descriu poziția și direcția: punctele cardinale și utilizarea lor;
 7. Clasificare – Analiza unor forme geometrice complexe, prin găsirea unor relații dintre întreg și părțile sale, sau prin raportarea părților între ele;
 8. Relații temporale – Învățarea noțiunilor de timp și de viteză, precum și a strategiilor de gândire care privesc problemele de relații temporale;
 9. Instrucțiuni – Codificarea și decodificarea instrucțiunilor verbale în probleme cu diferite conținuturi;
 10. Relații familiale – Învățarea strategiilor de gândire care au conținut relațiile familiale nucleare și extinse;
 11. Progresii numerice – Prezicerea elementelor numerice pe baza stabilirii regulilor dintre elementele date, prin comparația numerelor nerelaționate. (De exemplu, care sunt următoarele două numere dacă privim aceste numere 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, …?);
 12. Silogisme – Stimulează fundamentarea raționamentului silogistic, prin care se poate deduce o concluzie logică bazată pe două premise;
 13. Relații transferabile – Stimulează formarea unei strategii de gândire pe baza capacității de a transpune anumite relații de la două elemente, la alte elemente asemănătoare;
 14. Sagome – Modelarea construirii unor imagini mentale complexe pe baza operațiilor cu imagini suprapuse.

Programul de Îmbogățire Instrumentală Feuerstein (IE) intensifică abilitățile individului de a beneficia de rezultatele expunerii directe la experiențe noi, în situații formale și informale. Programul își atinge scopul prin:

 1. corectarea funcțiilor cognitive deficitare, rezultate în urma unor experiențe timpurii de învățare mediată, insuficiente sau inadecvate;
 2. ajutarea elevului să-și însușească vocabularul, conceptele, strategiile, abilitățile, operațiile și relațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcina;
 3. producerea motivației intrinseci, prin formarea deprinderilor. Se consolidează și internalizează noi strategii, operații și principii, care pot fi folosite ca o necesitate internă eficientă;
 4. crearea intuiției persoanei care învață, față de natura și utilitatea diferitelor procese și strategii. Prin intuiție și cu ajutorul profesorului, elevul va înțelege motivele care duc la succesul sau insuccesul său, va înțelege natura proceselor cognitive și valoarea folosirii lor;
 5. crearea unei motivații intrinseci, în care recompensa pentru îndeplinirea unei sarcini este oferirea unei alte sarcini. Programul implică sarcini provocatoare și complexe care contribuie la motivația elevului;
 6. schimbarea percepției de sine a elevului, în sensul de a se transforma dintr-un receptor pasiv de informații, într-un generator activ de noi informații. Elevii speciali, în mod normal, simt că nu sunt capabili de a-și construi propriile răspunsuri, ascunzând, astfel, statutul real al structurilor lor cognitive.

Obiectivele specifice ale Programului de Îmbogățire Instrumentală

Dezvoltarea competenţelor cognitive fundamentale, prin:

 • dezvoltarea deprinderilor de interacțiune socială;
 • încurajarea formării unui stil autonom de învățare;
 • încurajarea învățării participative prin interacțiune între membrii grupului;
 • dezvoltarea stimei de sine;
 • modificarea comportamentului impulsiv;
 • prevenirea violenței și agresivității.

Durată și cost

Întâlnirile se desfășoară săptămânal, în grupuri de 5-10 participanți, diferențiat pe categorii de vârstă:

 • Grup 10-18 ani;
 • Grup adulți.

O întâlnire durează 60 minute, iar costul este de 100 RON.